ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το οικογενειακό δίκαιο είναι το σύνολο των δικαιικών κανόνων που εφαρμόζονται στις σχέσεις των προσώπων που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση συγγένειας (δεσμός συγγένειας που συνδέει, για παράδειγμα, το τέκνο με την μητέρα ή τον πατέρα του) ή γάμου (ή καταχωρημένης συμβίωσης).

Τα νομικά προβλήματα που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές είναι πολλά και σύνθετα, καθιστώντας απαραίτητο τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων από ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων δικηγόρων. Ιδιαίτερα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 4800/2021 για ζητήματα αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, όπως την συνεπιμέλεια και άλλες μεταρρυθμίσεις, τα νομικά προβλήματα αναμένεται να αυξηθούν, με την επίλυσή τους να απαιτεί εξειδικευμένους δικηγόρους στο οικογενειακό δίκαιο.

Το γραφείο μας με πολυετή ενασχόληση στο οικογενειακό δίκαιο και συγκεκριμένα στις γαμικές διαφορές, τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων, τις διαφορές από τη σχέση μεταξύ των συζύγων αλλά και τις περιουσιακές τους διαφορές, με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς τον εκάστοτε εντολέα, χειρίζεται όλο το φάσμα των υποθέσεων του οικογενειακού δικαίου.

Ενδεικτικά, εξειδικευόμαστε σε:

  • Διαφορές που αφορούν την λύση του γάμου με διαζύγιο όταν οι σχέσεις των συζύγων έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του ενός ή και των δύο συζύγων, ώστε η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να καθίσταται αφόρητη. Ο ισχυρός κλονισμός τεκμαίρεται σε περίπτωση μοιχείας, εγκατάλειψης ή επιβουλής της ζωής, άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και λόγω διετούς διάστασης των συζύγων.
  • Περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας εντός γάμου ή κατά την ελεύθερη συμβίωση, όπου αναλαμβάνουμε την δικαστική σας προστασία με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ώστε να απαγορευτεί άμεσα στον δικαιοπραγούντα σύζυγο ακόμη και να προσεγγίζει τον παθόντα σύζυγο, με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.
  • Συναινετικά διαζύγια, όπου αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την διαδικασία συναινετικής λύσης του γάμου από την υπογραφή της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων μέχρι την λύση του γάμου που επέρχεται με την καταχώρηση της συμβολαιογραφικής πράξης στο αρμόδιο ληξιαρχείο, σε συνεργασία με έμπειρους και εξειδικευμένους συμβολαιογράφους. Πρωταρχική προτεραιότητά μας να διευκολύνουμε την έκδοση συναινετικού διαζυγίου για τους εντολείς μας, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο σε αυτούς να επικεντρωθούν στην συνέχιση της ζωής τους και στις περιπτώσεις που υπάρχουν τέκνα να διαταραχθεί όσο το δυνατόν λιγότερο η καθημερινότητά τους.
  • Παρένθετη μητρότητα, όπου γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο (επίδοξη μητέρα) “δανείζεται” την μήτρα άλλης γυναίκας (παρένθετη) στο σώμα της οποίας μεταφέρεται το γονιμοποιημένο ωάριο. Η παρένθετη μητρότητα ρυθμίζεται με τα άρθρα 1456, 1458 του Αστικού Κώδικα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για τις οποίες ενεργούμε όλες τις απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες καθ’ όλη την διαδικασία.
  • Υποθέσεις επιμέλειας ανηλίκων τέκνων από τον ένα γονέα και ρύθμισης του δικαιώματος της επικοινωνίας του έτερου γονέα με τα τέκνα, τόσο κατά την διάσταση των συζύγων όσο και μετά την λύση του γάμου, καθώς και υποθέσεις μεταβολής του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο. Επίσης, υποθέσεις διατροφής ανηλίκων και ενηλίκων τέκνου κατά την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης και εν συνεχεία μετά την λύση του γάμου.
  • Ζητήματα ρύθμισης της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανομής των κινητών πραγμάτων μεταξύ των συζύγων, κάθε περιουσιακή διαφορά που απορρέει από τη σχέση των συζύγων, την διανομή της κοινής συζυγικής περιούσιας και την αξίωση του συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου
  • Υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης συγγενικού προσώπου, όπου απαιτείται να αναληφθεί η διαχείριση των υποθέσεων ενήλικου προσώπου που εξαιτίας πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής νόσου αδυνατεί να φροντίσει ο ίδιος. Στις περιπτώσεις αυτές αναλαμβάνουμε την εξ ολοκλήρου την διαδικασία θέσης σε δικαστική συμπαράσταση του προσώπου που αδυνατεί να διαχειριστεί τις υποθέσεις του.